Myszków 2010

Witamy na stronie klubu Neptun

H I S T O R I A

W dniu 8 października 1987r. na wniosek członków Klubu i za zgodą Dyrekcji Stoczni  nadano nazwę Stoczniowy Klub Turystyki Kolarskiej "Warski".

W 1988r. uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej uzyskali: Adam Kazaniecki i Kazimierz Żak.
Członkowie Klubu włączyli się w organizację zlotów, rajdów oraz wykonywali różne prace społeczne na rzecz stoczni.

W dniu 20 października 1992r. na wniosek członków Klubu zmieniono nazwę na Stoczniowy Klub Turystyki Kolarskiej "NEPTUN". Logo Klubu opracował Ryszard Podporski.

W 1995r uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej uzyskał Kazimierz Matuszak.
W dniu 3 listopada 1997r. na Zjeździe Nadzwyczajnym z funkcji Prezesa Klubu zrezygnował Adam Kazaniecki, nowym Prezesem Klubu został wybrany Leszek Łoch /1997-2001/, a Adam Kazaniecki otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Stoczniowego Klubu Turystyki Kolarskiej "Neptun".
W kolejnych latach uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej uzyskali w 1998r.: Stanisław Budziszewski, Antoni Łempicki, Leszek i Michał Łoch, w 2001r.: Jerzy Jurszo, Zygmunt Frąckowiak, Stanisław Maciuszczak, Ewa i Ryszard Polescy.

W 1999r członkowie klubu aktywnie uczestniczyli w organizacji 39 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej "Wolin'99".
W dniu 5 marca 2001r. na Zjeździe Klubu na nowego Prezesa wybrano Kazimierza Matuszaka, a funkcję tę pełni do dziś.
Przez wiele lat członkowie Klubu aktywnie współpracują z Regionalnym Oddziałem PTTK im. Stefana Kaczmarka w Szczecinie, Szczecińskim Turystycznym Klubem Kolarskim "88".